Cha Mẹ Hãy Lấy Bản Thân Làm Gương

 Cha mẹ hãy lấy bản thân làm gương, con cái thấy gì là học theo cái nấy. Nhất cử nhất động của cha mẹ, đối với con cái là đặc biệt quan trọng. Nếu như cha mẹ cãi vã, đánh nhau, con cái đứng một bên nhìn thì sau này lớn lên sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thân tâm của nó, những lỗi lầm này , đều là do cha mẹ tạo thành.

Vì con cháu mưu cầu phước báu, trữ vàng làm di sản để lại, chắc gì con biết gìn giữ.

Vì con cháu mà tạo phước, tích đức để lại cho con, phước báu con hưởng vô biên không hết.

cha mẹ

Nuôi mà không dạy, là không biết yêu con, dạy mà không nghiêm, là tai hại cho con, nên chi li thận trọng để không thất bại về sau.

ở nhà tận hiếu, ra ngoài tận trung, chưa có người nào bất trung bất hiếu mà được ghi danh sử sách, lưu danh trăm năm cả.

Tuyệt đối không nên để duyên phận kiếp này của con dẫn đến nghiệt duyên của kiếp sau, kiếp này duyên của con nếu không được vẹn, thì kiếp sau con sẽ gặp phải nghiệt duyên. Nhưng phải làm thế nào để cứu vãn về sự suy sụp của thế giới tinh thần này, làm thế nào để hóa rửa lòng người? Từ bản thân mình bắt đầu làm, trong nhân luân thân nhất là người nhà, nếu như ngay cả ngũ luân cũng làm ko tốt, làm thế nào để hóa thế giới thành đại đồng?

Muốn cảm hóa được người khác, tự mình phải làm gương trước.

Xem thêm bài viết: Phụ Nữ Vui Vẻ Là Người Phụ Nữ Đáng Yêu Nhất

Facebook: VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *