Bạch ngọc ánh lấp lánh PQ3094 ni 51 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ