Cẩm thạch huyết PQ948 ni 51-52 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ