Cẩm thạch nam giá tốt PQ975 ni 65-66 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ