Cẩm thạch trắng bản tròn PQ311 ni 53-54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ