Cẩm thạch trắng xanh lơ PQ3054 ni 52-53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ