Cẩm Thạch Xanh lý bản tròn PQ5071 Ni 55-56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ