cẩm thạch xanh lý tươi bản tròn đẹp ni 53-54 mã PNJ 151907 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ

cẩm thạch xanh lý tươi bản tròn đẹp ni 53-54 mã PNJ 151907

11,000,000

Danh mục: Từ khóa: