Vòng bạch ngọc bản hẹ có kiểm định PNJ PQ3136 ni 53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ