Vòng Bạch Ngọc Cẩm Thạch PNJ-110424 Ni 59 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ