Vòng bạch ngọc ni tay nhỏ PQ3002 ni 49 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ