Vòng cẩm thạch ánh 3 màu PQ341 ni 52-53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ