Vòng cẩm thạch ánh tím bản hẹ PQ361 ni 55-56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ