Vòng cẩm thạch bản hẹ mỏng nhẹ PQ3006 ni 53-54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ