Vòng cẩm thạch bông lau Ni 58 PQ3228 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ