Vòng cẩm thạch cao cấp bản hẹ PQ3053 ni 55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ