Vòng cẩm thạch cối vuông xám PQ991 ni 48-49 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ