Vòng cẩm thạch điệp lan PQ370 ni 54-55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ