Vòng cẩm thạch đốm xanh PQ352 ni 55-56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ