Vòng cẩm thạch lý hẹ PNJ 135679 ni 48-49 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ