Vòng cẩm thạch màu xanh cây nêu Tết Ni 52-53 PQ5383 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ