Vòng cẩm thạch Myanmar Tân Sửu Ni 55 PQ5345 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ