Vòng cẩm thạch ngà ánh ít xanh PQ566 ni 54-55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ