Vòng cẩm thạch ngà PQ963 ni 49 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ