Vòng cẩm thạch ngọc trắng ánh xanh Ni 52-53 PQ3054 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ