Vòng cẩm thạch PNJ xanh cốm Sale Ni 50-51 PQ5272 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ