Vòng cẩm thạch PNJ xanh hẹ đẳng cấp Ni 54-55 PQ5363 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ