Vòng cẩm thạch size tay nhỏ PQ3078 ni 50 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ