Vòng cẩm thạch sơn thủy 2021 Ni 56-57 PQ5303 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ