Vòng cẩm thạch sơn thủy PNJ ưu đãi Ni 53-54 PQ456 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ