Vòng cẩm thạch sữa vân cốm Ni 53-54 PQ3231 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ