Vòng cẩm thạch Tân Sửu Ni 54-55 PQ5293 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ