Vòng cẩm thạch thanh mát Ni 54-55 PQ5076 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ