Vòng cẩm thạch tím huế Ni 56-57 PQ861 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ