Vòng cẩm thạch trắng ánh ít lý PQ3118 ni 50-51 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ