Vòng cẩm thạch trắng ánh xanh bản hẹ Ni 50-51 PQ5394 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ