Vòng cẩm thạch trắng ánh xanh PQ301 ni 55-56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ