Vòng cẩm thạch trắng bản hẹ PQ3096 ni 53-54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ