Vòng cẩm thạch trắng bản hẹ PQ321 ni 52-53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ