Vòng cẩm thạch trắng bản tròn PQ340 ni 55-56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ