Vòng cẩm thạch trắng chấm rêu PQ3011 ni 53-54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ