Vòng cẩm thạch trắng ngà Myanma Ni 55 PQ3286 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ