Vòng cẩm thạch trắng tròn điểm xanh PQ3010 ni 52-53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ