Vòng cẩm thạch trắng tròn vân bông PQ3111 ni 54-55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ