Vòng cẩm thạch trắng xanh trong PQ571 nI 51-52 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ

0971.730.132