Vòng cẩm thạch tròn ánh xanh tím Ni 57 PQ3266 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ