Vòng cẩm thạch vân bông sữa xanh PQ516 ni 50-51 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ