Vòng cẩm thạch vân hoa lyti PQ985 ni 56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ