Vòng cẩm thạch vân vằn PQ3058 ni 55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ