Vòng cẩm thạch vuông vân biển PQ998 ni 48 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ